سلام دوستان . دستگاه من ای سی نغذیه اش تریکیده و شماره اش از بین رفته . دوستان لطف کنن شماره ای سی رو بهم بدن ممنون میشم