سلام اکانت یکساله خریده و فایل آموزشی را مطالعه کردم ولیکن موارد مطروحه در فایل آموزشی با منوهای موجود در برنامه رسیور همخوانی ندارد . به نظر میرسداین فایل مربوط به مدل starmax x100 میباشد که با مدل A100 کاملا متفاوت است . لطفا راه نمائی بفرمایید.