سلام طریقه فعال سازی تایمشیفت در ای استار 5000 مگا چگونه هستش.