درود
کسی از دوستان روش ورود به کد دستی ایکلاس سان 4 را میدونه ؟